Değerli Müşterilerimiz,

TOBB Medos duyurusudur:

“Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 12.10.2021 tarihli ve 68108993 sayılı yazıda özetle, Avrasya Ekonomik Birliği’nin (AEB) aldığı bir karar kapsamında Rusya Federasyonu’na yönelik ihracatımızda vergi avantajı sağlayan Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) Belgesi’nden kaynaklanan söz konusu avantajın, 12.10.2021 tarihinden itibaren ortadan kalktığı belirtilmiştir.
Bu itibarla, MEDOS üzerinden Rusya Federasyonu’na FORM-A Belgesi düzenlenememesini teminen sistemde gerekli düzenleme yapılmış olup, hali hazırda ilgili ülkeye FORM-A Belgesi için ihracatçılarımız tarafından onay başvurusunda bulunulamamaktadır.
Konu hakkında Bakanlıktan ilave bilgiler alınabilmesi için Birliğimizce gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

Bilgilerinize sunarız.