Değerli Müşterilerimiz;

Bakanlık tarafından yayınlanan ve beyanname üzerinde 24 nolu hane olan İşlemin Niteliği (sözleşme türü) alanına ilişkin tablo güncellemesi yayınlanmıştır. Tablo güncellemesi sisteminizde otomatik olarak yapılacaktır. İlgili tabloya ilişkin yeni kodlar aşağıda yer almaktadır. Beyanname kopyalama işlemlerinde beyanname üzerinde yeni kodu yazdığınızdan emin olunuz. Kodlar sisteminizde güncellenmiş olmasa dahi yeni ve doğru kodu yazarak tescil alabilirsiniz. Acil bir durumda bizimle bağlantıya geçiniz.

Bakanlık Duyurusu ve Genelge İçin Tıklayınız

24 İŞLEMİN NİTELİĞİ alanı güncellenen kodlar ve açıklamaları

11 Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılıkla Devredildiği İşlemler-Doğrudan Satın Alma veya Satma
12 Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılıkla Devredildiği İşlemler-Konsinye Satış veya Komisyoncu Aracılığı ile Satış
13 Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılıkla Devredildiği İşlemler-Trampa
14 Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılıkla Devredildiği İşlemler-Yolcuların Şahsi Satın Almaları
15 Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılıkla Devredildiği İşlemler-Finansal Kiralama
19 Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılıkla Devredildiği İşlemler-Diğer
21 Eşyanın İade Edilmesi-Geri Gelen Eşya
22 İade Edilen Eşyanın Değiştirilmesi
23 İade Edilen Eşyanın Eşya Gönderilmeksizin Değiştirilmesi (Örnek: Garanti Kapsamında)
29 Eşyanın İade Edilmesi-Mahrece İade
31 Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılık Alınmaksızın Devredildiği İşlemler-Tamamen veya Kısmen AB Tarafından Finanse Edilen Yardım Programları
32 Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılık Alınmaksızın Devredildiği İşlemler-Genel Devlet Yardım Programları (Kamu Tüzel Kişileri)
33 Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılık Alınmaksızın Devredildiği İşlemler-Diğer Yardım Programları (Özel hukuk tüzel kişileri,gerçek kişiler ve sivil toplum kuruluşları)
41 İşlenmek Üzere Gelen/Gönderilen ve İlk İhraç Ülkesine Dönmesi Beklenen Eşya (Eşyanın Mülkiyeti Devredilmeksizin ve Sözleşmeli Olarak)
42 İşlenmek Üzere Gelen/Gönderilen ve İlk İhraç Ülkesine Dönmesi Beklenmeyen Eşya (Eşyanın Mülkiyeti Devredilmeksizin ve Sözleşmeli Olarak)
51 İşlendikten Sonra Gelen/Gönderilen ve İlk İhraç Ülkesine Dönen Eşya (Eşyanın Mülkiyeti Devredilmeksizin ve Sözleşmeli Olarak)
52 İşlendikten Sonra Gelen/Gönderilen ve İlk İhraç Ülkesinden Başka Bir Ülkeye Dönen Eşya (Eşyanın Mülkiyeti Devredilmeksizin ve Sözleşmeli Olarak)
60 Ödeme Karşılığında Bakım Onarım Görmek Üzere Gelen/Gönderilen Eşya
61 Ödeme Karşılığında Bakım Onarım Sonrası Gelen/Gönderilen Eşyanın Geri Dönüşü
62 Bir Ödeme Olmaksızın Bakım Onarım Görmek Üzere Gelen/Gönderilen Eşya
63 Bir Ödeme Olmaksızın Bakım Onarım Sonrası Gelen/Gönderilen Eşyanın GeriDönüşü
64 Sergi ve Fuar Amaçlı Geçici Olarak Gelen/Gönderilen Eşya
65 Sergi ve Fuar Amaçlı Geçici Olarak Gelen/Gönderilen Eşyanın Geri Dönüşü
66 Test, Kontrol, Numune Amaçlı Geçici Olarak Gelen/Gönderilen Eşya
67 Test, Kontrol, Numune Amaçlı Geçici Olarak Gelen/Gönderilen Eşyanın GeriDönüşü
70 Ortak Savunma Projeleri ve Hükümetler Arası Üretim Programlarına İlişkinİşlemler
80 Eşyanın Ayrı Ayrı Faturalandırılması Gerekmeyen; Tüm Sözleşme İçin TekFaturanın Düzenlendiği, İnşaat Malzemesi ve Teknik Ekipman Tedariğini İçeren Genel Bir İnşaat veya Mühendislik Sözleşmesi Kapsamı İşlemler
91 Diğer Ticari İşlemler-Kiralama, Ödünç ve 24 Aydan Uzun Süreli OperasyonelKiralama
99 Diğer Ticari İşlemler